2014-2020.6.02.16-0196                             

Põltsamaa linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 koostamine

                                 

Põltsamaa linnal ei ole soojusmajanduse arengukava ning projekti abil soovime linnale koostada kaasaegse soojusmajanduse arengukava, mille abil luua eeldusi energia lõpptarbimise vähendamiseks, sh soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt. Soojusmajanduse arengukava näitab järgmise 10 aasta kaugkütte arengusuunad ja planeerib tegevused, milliste tegevuste tulemusena on võimalik saavutada kindel soojusvarustus ning stabiilne ja soodne soojuse hind.

Projekti kogumaksumus on 6816 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus 4999,54 eurot (73,35%) ja Põltsamaa linna omafinantseering 1816,46 eurot (26,65%).

Projekti periood 14.01.2016 - 30.11.2016

Põltsamaa Linnavolikogu 16.09.2016 määrus nr 14 "Põltsamaa linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine"