Linna 2013 .aasta eelarve menetlemine

18.06.14

Linna 2013. aasta eelarve menetlemine

 

Linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve" koos seletuskirjaga, lisa nr 1,võrdlustabel 2011-2013

Linnavalitsuse 29.11.2012 istungi pr nr 46

Linnavolikogu finantskomisjoni 10.12.2012 koosoleku pr nr 41

Linnavolikogu 18.12.2012 istungi pr nr 38

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 28.12.2012 koosoleku pr nr 32

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 08.01.2013 koosoleku pr nr 33

Linnavolikogu sotsiaalkomisjoin 09.01.2013 koosoleku pr nr 27

Linnavolikogu finantskomisjoni 10.01.2013 koosoleku pr nr 42

Linnavolikogu keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni 10.01.2013 koosoleku pr nr 43

Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni 10.01.2013 koosoleku pr nr 39

IRL fraktsiooni 12.01.2013 koosoleku pr nr 33

Linnavalitsuse 14.01.2013 korraldus nr 18

Linnavolikogu liikme Uno Valdmetsa 14.01.2013 parandusettepanek 

Linnavalitsuse 21.01.2013 korraldus nr 29 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve" muudatusettepanekutele"

Linnavolikogu finantskomisjoni 24.01.2013 pr nr 43

MEIE PÕLTSAMAA fraktsiooni 22.01.2013 koosoleku pr nr 35

Linnavalitsuse 28.01.2013 korraldus nr 44 "Põltsamaa Linnavalitsuse 14.01.2013 korralduse nr 18 "Täienduste ja muudatusettepanekute tegemine linnavolikogu määruse eelnõule "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve""

Linnavolikogu 29.01.2013 istungi protokoll nr 39

Linnavolikogu 01.02.2013 määruse eelnõu nr 1-4.1/12 "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve" koos seletuskirjaga, lisa nr 1 (2. lugemine)

IRLi fraktsiooni 04.02.2013 koosoleku pr nr 34

MEIE PÕLTSAMAA fraktsiooni 05.02.2013 koosoleku pr nr 36

Haridus- ja kultuurikomisjoni parandusettepanekud

Linnavalitsuse 12.02.2013 korraldus nr 57 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõule "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve muudatusettepanekutele", lisa

Linnavolikogu finantskomisjoni 11.02.2013 pr nr 45

Linnavolikogu 19.02.2013 istungi pr nr 40

 

Linnavolikogu 19.02.2013 määrus nr 79 "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve"

 

Linnavolikogu 11.03.2013 määruse eelnõu 1-4.1/19 "Põltsamaa linna 2013. aasta 1. lisaeelarve",lisa 1, lisa 2

Linnavolikogu finantskomisjoni 11.03.2013 koosoleku pr nr 46

Linnavalitsuse 08.04.2013 korraldus nr 122 "Täienduste tegemine linnavolikogu määruse eelnõule "Põltsamaa linna 2013. aasta 1. lisaeelarve""

Linnavolikogu finantskomisjoni 12.04.2013 koosoleku pr nr 47

Linnavolikogu 16.04.2013 istungi pr nr 42

 

Linnavolikogu 16.04.2013 määrus nr 82 "Põltsamaa linna 2013. aasta 1. lisaeelarve"

 

Linnavolikogu 03.10.2013 määruse eelnõu nr 1-4.1/63 "Põltsamaa linna 2013. aasta 2. lisaeelarve",lisa 1

Linnavolikogu finantskomisjoni 07.10.2013 koosoleku pr nr 49

IRL fraktsiooni 13.10.2013 koosoleku pr nr 37

Linnavolikogu 15.10.2013 istungi pr nr 47

 

Linnavolikogu 15.10.2013 määrus nr 91 "Põltsamaa linna 2013. aasta 2. lisaeelarve"

 

Linnavolikogu 09.12.2013 määruse eelnõu nr 1-4.1/93 "Põltsamaa linna 2013. aasta 3. lisaeelarve",lisa 1

Finantskomisjoni 09.12.2013 koosoleku pr nr 1

Linnavalitsuse 16.12.2013 korraldus nr 429 "Parandusettepanekute tegemine linnavolikogu määruse eelnõusse „Põltsamaa linna 2013. aasta 3. lisaeelarve"

Linnavolikogu 17.12.2013 istungi pr nr 3

 

Linnavolikogu 17.12.2013 määrus nr 2 "Põltsamaa linna 2013. aasta 3. lisaeelarve"

Toimetaja: TIIA VAHTER