Eelarve 2012

19.02.14

Põltsamaa Linnavolikogu 24. jaanuari 2012 määrus nr 49 „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve"

Põltsamaa Linnavolikogu 15. mai 2012 määrus nr 58 „Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve"

Põltsamaa Linnavolikogu 21. augusti 2012 määrus nr 60 " Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarve"

Põltsamaa Linnavalitsuse 02. aprilli 2012 korraldus nr 83 „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve kuluartiklite ja finantseerimine kinnitamine" 

Põltsamaa Linnavalitsuse 28. mai 2012 korraldus nr 138 „Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve kuluartiklite ja finantseerimise kinnitamine"

Põltsamaa Linnavalitsuse 27. augusti 2012 korraldus nr 220 "Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarve kuluartiklite kinnitamine", lisa

Põltsamaa Linnavolikogu 18. detsembri 2012 määrus nr 71 "Põltsamaa linna 2012. aasta 3. lisaeelarve"

Põltsamaa Linnavalitsuse 28. detsembri 2012 korraldus nr 367 "Põltsamaa linna 2012. aasta 3. lisaeelarve kuluartiklite kinnitamine"lisa

2012. aasta linna eelarve menetlemine

Linnavolikogu määruse eelnõu „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve"lisa (30.11.2011)

Linnavolikogu IRL fraktsiooni koosoleku protokoll nr 23 (04.01.2012)

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll nr 22 (05.01.2012)

Linnavolikogu finantskomisjoni protokoll nr 28lisa (06.01.2012)

Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni protokoll nr 26 (09.01.2012)

Linnavalitsuse korraldus nr 13 "Täienduse tegemine linnavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa linna 2012. eelarve" (16.01.2012)

Linnavalitsuse korraldus nr 14 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõu „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve" muudatusettepanekutele" (16.01.2012)

Linnavalitsuse korraldus nr 25 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõu „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve" muudatusettepanekutele" (23.01.2012)

Linnavolikogu istungi protokoll nr 28 (24.01.2012)

Linnavolikogu finantskomisjoni protokoll nr 29 (16.01.2012)

Linnavolikogu MEIE PÕLTSAMAA fraktsiooni koosoleku protokoll nr 24 (23.01.2012)

Linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve" (07.05.2012)

Linnavolikogu finantskomisjoni protokoll nr 34 (08.05.2012)

Linnavolikogu MEIE PÕLTSAMAA fraktsiooni koosoleku protokoll nr 28 (14.05.2012)

Linnavolikogu istungi protokoll nr 32 (15.05.2012)

Linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarve" , lisa 1 (13.08.2012)

Linnavolikogu finantskomisjoni protokoll nr 37 (14.08.2012)

Linnavolikogu MEIE PÕLTSAMAA fraktsiooni koosoleku protokoll nr 30 (16.08.2012)

Linnavolikogu istungi protokoll nr 34

Linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna 2012. aasta 3. lisaeelarve"lisa 1 (10.12.2012)

Linnavolikogu finantskomisjoni protokoll nr 41 (10.12.2012)

Toimetaja: SIIM SILD