1.03.17

Põltsamaa linna 2015. aasta eelarve menetlemine

Põltsamaa Linnavalitsuse 08.09.2014 korraldus nr 2-3/2014/253 "Juhis 2015. aasta eelarve koostamiseks"

Põltsamaa Linnavolikogu 01.12.2014 määruse eelnõu nr 1-4.1/75 "Põltsamaa linna 2015. aasta eelarve".

Finantskomisjoni 03.12.2014 pr nr 1-5.2/10

Põltsamaa Linnavolikogu 16.12.2014 istungi pr nr 14

Põltsamaa Linnavalitsuse 12.01.2015 korraldus nr 15 "Täienduste ja muudatusettepanekute tegemine linnavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa linna 2015. eelarve""

Haridus- ja kultuurikomisjoni 12.01.2015 pr nr 1-5.3/11

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni 09.01.2015 pr nr 1-5.6/17

SDE fraktsiooni 14.01.2015 pr nr 1-8.1/12

IRL fraktsiooni 11.01.2015 pr nr 1-8.2/13

Finantskomisjoni 09.01.2015 pr nr 1-5.2/12

KE fraktsiooni 13.01.2015 pr nr 1-8.3/12

Keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni 12.01.2015 pr nr 1-5.5/16

Sotsiaalkomisjoni 14.01.2015 pr nr 1-5.4/8

Põltsamaa Linnavalitsuse 26.01.2015 korraldus nr 2-3/2015/26 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõu „Põltsamaa linna 2015. aasta eelarve" muudatusettepanekutele"

Põltsamaa Linnavolikogu 27.01.2015 istungi protokoll nr 1-1/15

Põltsamaa linna 2015. aasta eelarve

Põltsamaa Linnavalitsuse 02.03.2015 korraldus nr 2-3/2015/52 "Põltsamaa linna 2015. aasta eelarve kinnitamine kontoklasside lõikes"

Põltsamaa Linnavolikogu 11.05.2015 määruse eelnõu nr 1-4.1/180 "Põltsamaa linna 2015. aasta 1. lisaeelarve", lisa. Määruse eelnõu nr 1-4.1/180 sisaldab 2015. aasta 1. lisaeelarve seletuskirja.

Finantskomisjoni 27.05.2015 pr nr 1-5.2/16

Põltsamaa Linnavalitsuse 01.06.2015 korraldus nr 2-3/2015/144 "Muudatusettepaneku tegemine linnavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa linna 2015. aasta 1. lisaeelarve""

Põltsamaa linna 2015. aasta 1. lisaeelarve

Põltsamaa Linnavolikogu 09.06.2015 istungi protokoll nr 1-1/19

Põltsamaa Linnavalitsuse 06.07.2015 korraldus nr 2-3/2015/183 "Põltsamaa linna 2015. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine kontoklasside lõikes"

Põltsamaa Linnavolikogu 26.11.2015 määruse eelnõu nr 1-4.1/411 "Põltsamaa linna 2015. aasta 2. lisaeelarve". Määruse eelnõu nr 1-4.1/411 sisaldab 2015. aasta 2. lisaeelarve seletuskirja.

Finantskomisjoni 07.12.2015 pr nr 1-5.2/18

Põltsamaa Linnavolikogu 15.12.2015 istungi protokoll nr 1-1/24

Põltsamaa linna 2015. aasta 2. lisaeelarve

Põltsamaa Linnavalitsuse 21.12.2015 korraldus nr 2-3/2015/321 "Põltsamaa linna 2015. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine kontoklasside lõikes"

Toimetaja: TIIA VAHTER