23.07.15

EHITUSLOAD

12.01.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Ringi tn 7 kinnistu elektriliitumise ehitamiseks.

12.01.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Pajusi mnt 30 kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamiseks.

09.03.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Lossi tn 16 (ehitisregistri kood 114010833) elamu lammutamiseks.

16.03.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Tuleviku tn 27 (114011445) elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

16.03.2015 väljastati ehitusload Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2b ja Viljandi mnt 2c kinnistutele (katastriüksused 61701:008:0015, 61701:008:0027) hooldekodu ja hooldekodu abihoone püstitamiseks.

16.03.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Ringi tn 7 kinnistule elamu püstitamiseks.

30.03.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tn 7 (katastriüksus 61701:006:0023) reoveepumpla - purgla rekonstrueerimiseks.

13.04.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 29 katlamaja (ehitisregistri kood 114012205) lammutamiseks.

13.04.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 29 katlamaja rekonstrueerimiseks (katastriüksus 61701:004:0110, ehitisregistri kood 120169788) katlamaja rekonstrueerimiseks.

13.04.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Lembitu tn 10 elamu (ehitisregistri kood 120704567) rekonstrueerimiseks.

13.04.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Linnu tn 6 garaaži (ehitisregistri kood 120314996) laiendamiseks.

13.04.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kesk tn 5 kinnistule (registriosa nr 208535) kaubandushoone püstitamiseks.

27.04.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Vahe tn 7 kõrvalhoone (ehitisregistri kood 114011257) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 

11.05.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi ja Tartu mnt vahelisel alal (vastavalt tööjoonisele) fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks.

18.05.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Pargi tn 1b kontor-tootmishoone (ehitisregistri kood 120690794) rekonstrueerimiseks.

25.05.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Kannikese tn 24 elamu püstitamiseks.

01.06.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Pargi tn 6 (ehitisregistri kood 114011098) elamu lammutamiseks.

01.06.2015 väljastati ehitusload Põltsamaa linnas Jõeääre kinnistule ujuvsildade paigaldamiseks.

08.06.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Jõeääre kinnistule Lepa tänava piirkonda rajatavasse puhkekohta välikäimla, katuslaua ja riietuskabiini paigaldamiseks.

06.07.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Tartu maantee jalg- ja jalgrattatee (Kingu tn- Põhja-Kaare tn lõigus) ehitamiseks.  

13.07.2015 väljastati ehitusluba Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2b kinnistu elektriliitumise ehitamiseks. 

Toimetaja: TIIA VAHTER
23.07.15

KASUTUSLOAD

12.01.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kase ja Nurme tänava, Pikk ja Tamme tänava, Pikk ja Saare tänava ristmike piirkonnas ehitatud Elioni side aktiivkappidele (ehitisregistri kood 220708317).

12.01.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 reoveepuhasti hoonele (ehitisregistri kood 114012156).

12.01.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Eha tn 13 (61701:007:0310), Eha tänaval ja Õnne tänaval Põltsamaa valla Mõhküla Koidu tee kinnistute elektriliitumisele (ehitisregistri kood 220713446).

19.01.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa alajaama jaotusseadme hoonele (ehitisregistri kood 220681707).

13.04.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Ringi tn 7 kinnistu elektriliitumisele (ehitisregistri kood 220704242).

20.04.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Kannikese 25 kinnistule püstitatud elamule (ehitisregistri kood 120589211).

20.04.2015 väljastati ehitise kasutusluba Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi 18 kinnistule püstitatud katlamajale (ehitisregistri kood 120703732).

Toimetaja: TIIA VAHTER
23.07.15

KIRJALIKUD NÕUSOLEKUD

09.02.2015 anti kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Pargi tn 4b kinnistule puukuuri püstitamiseks.

09.03.2015 anti kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Silla tn 2 (ehitisregistri kood 114011311) hoone tehnosüsteemi muutmiseks.

16.03.2015 anti kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Ringi tn 7 kinnistule väikeehitise (garaaž) püstitamiseks.

30.03.2015 anti kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Tallinna mnt 6 elamu tehnosüsteemide muutmiseks (maakütte paigaldamine).

11.05.2015 anti kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Tamme tn 10 väikeehitise (elamu kõrvalhoone) püstitamiseks.

01.06.2015 anti kirjalik nõusolek Põltsamaa linnas Männi tn 14 väikeehitise (puukuur) püstitamiseks.

Toimetaja: TIIA VAHTER
23.07.15

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

12.01.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 2-2015) Põltsamaa linnas Tallinna mnt 4 (ehitisregistri kood 114011346) korterite 5 ja 6 laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamiseks.

12.01.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 1-2015) Põltsamaa linnas Õnne tn 2-2 (ehitisregistri kood 114011874) korteri laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

19.01.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 4-2015) Pikk tänav 38 (ehitisregistri kood 114012026) elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

19.01.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 3-2015) Tuleviku tn 27 (ehitisregistri kood 114011445) elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

26.01.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 5-2015) Põltsamaa linnas Kannikese tn 24 (katastritunnus 61701:001:0022) elamu ehitusprojekti koostamiseks.

09.02.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 6-2015) Põltsamaa linnas Ringtee tn 6 (ehitisregistri kood 114012125) korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

16.02.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 8-2015) Mäe tn 23 (ehitisregistri kood 120676628) elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

16.02.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 7-2015) Tehnika tn 16 (ehitisregistri kood 120257828) elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

02.03.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 9-2015) Linnu tn 6 (ehitisregistri kood 120314996) garaaži laiendamiseks (autoremonditöökoda) ehitusprojekti koostamiseks.

16.03.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 10-2015) Kastani tn 6 (ehitisregistri kood 114011983) elamu ja kõrvalhoone (ehitisregistri kood 114011984) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

13.04.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 11-2015) Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2b kinnistu elektriliitumise ehitusprojekti koostamiseks.

27.04.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 12-2015) Põltsamaa linnas Lille tn 11 elamu (ehitisregistri kood 114016490) laiendamiseks.

18.05.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 13-2015) Põltsamaa linnas Kase tn 7 ja Kase tn 7a kinnistule elamu ja garaaži püstitamiseks.

25.05.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 14-2015) Põltsamaa linnas Metsa tn 9 elamu rekonstrueerimiseks.

13.07.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 15-2015) Põltsamaa linnas Pargi tn 6 (katastritunnus 61701:008:0400) elamu ehitusprojekti koostamiseks.

13.07.2015 väljastati projekteerimistingimused (jrk nr 16-2015) Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 10 (katastritunnus 61701:003:0780) elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Toimetaja: TIIA VAHTER