1.03.17

Põltsamaa linna 2016. aasta eelarve menetlemine

 • Põltsamaa Linnavalitsuse 07.09.2015 korraldus nr 2-3/2015/234 "Juhis 2016. aasta eelarve koostamiseks"
 • Põltsamaa Linnavolikogu 30.11.2015 määruse eelnõu nr 1-4.1/418 "Põltsamaa linna 2016. aasta eelarve". Määruse eelnõu nr 1-4.1/418 sisaldab eelarve seletuskirja ja võrdlustabelit 2014-2016.
 • Finantskomisjoni 07.12.2015 pr nr 1-5.2/18
 • Põltsamaa Linnavolikogu 15.12.2015 istungi pr nr 1-1/24

Muudatusettepanekud (5)

 • SDE fraktsiooni 08.01.2016 pr nr 1-8.1/2016/1
 • Arengu- ja ettevõtluskomisjoni 11.01.2016 pr nr 1-5.6/2016/1
 • KE fraktsiooni 13.01.2016 pr nr 1-8.3/2016/1
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 14.01.2016 korraldus nr 2-3/2016/6 "Täienduste ja muudatusettepanekute tegemine Põltsamaa Linnavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa linna 2016. aasta eelarve"
 • IRL fraktsiooni 12.01.2016 pr nr 1-8.2/2016/1
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 25.01.2016 korraldus nr 2-3/2016/10 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõu „Põltsamaa linna 2016. aasta eelarve" muudatusettepanekutele"
 • Finantskomisjoni 25.01.2016 pr nr 1-5.2/2016/1
 • Põltsamaa Linnavolikogu 26.01.2016 istungi pr nr 1-1/2016/1

Põltsamaa linna 2016. aasta eelarve

 • Põltsamaa Linnavalitsuse 15.02.2016 korraldus nr 2-3/2016/32 "Põltsamaa linna 2016. aasta eelarve kinnitamine kontoklasside lõikes"

Põltsamaa linna 2016. aasta 1. lisaeelarve

 • Põltsamaa Linnavolikogu 15.09.2016 määruse eelnõu nr 1-4.1/2016/233 "Põltsamaa linna 2016. aasta 1. lisaeelarve"
 • Finantskomisjoni 28.09.2016 koosoleku protokoll nr 1-5.2/2016/8
 • Põltsamaa Linnavolikogu 18.10.2016 istungi protokoll nr 1-1/2016/8
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 24.10.2016 korraldus nr 2-3/2016/158 "Põltsamaa linna 2016. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine kontoklasside lõikes", lisa

Põltsamaa linna 2016. aasta 2. lisaeelarve

 • Põltsamaa Linnavolikogu 02.12.2016 määruse eelnõu nr 1-4.1/2016/310 "Põltsamaa linna 2016. aasta 2. lisaeelarve"
 • Finantskomisjoni 08.12.2016 koosoleku protokoll nr 1-5.2/2016/11
 • Põltsamaa Linnavolikogu 20.12.2016 istungi protokoll nr 1-1/2016/11
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 29.12.2016 korraldus nr 2-3/2016/191 "Põltsamaa linna 2016. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine kontoklasside lõikes"
Toimetaja: TIIA VAHTER