31.12.17

Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve menetlemine

 • Põltsamaa Linnavalitsuse 22.08.2016 korraldus nr 2-3/2016/126 "Juhis 2017. aasta eelarve koostamiseks"
 • Põltsamaa Linnavolikogu 28.11.2016 määruse eelnõu nr 1-4.1/2016/304 "Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve". Määruse eelnõu nr 1-4.1/304 sisaldab eelarve lisa (tabel) ja võrdlustabelit 2015-2017.
 • Finantskomisjoni 08.12.2016 koosoleku protokoll nr 1-5.2/2016/11
 • Põltsamaa Linnavolikogu 20.12.2016 istungi pr nr 1-1/2016/11
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 09.01.2017 korraldus nr 2-3/2017/1 "Täienduste ja muudatusettepanekute tegemine Põltsamaa Linnavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve""
 • Haridus- ja kultuurikomisjoni 05.01.2017 koosoleku protokoll nr 1-5.3/2017/1
 • Sotsiaalkomisjoni koosoleku 05.01.2017 koosoleku protokoll nr 1-5.4/2017/1
 • SDE fraktsiooni 06.01.2017 koosoleku protokoll nr 1-8.1/2017/1
 • Arengu- ja ettevõtluskomisjoni 09.01.2017 koosoleku protokoll nr 1-5.6/2017/1
 • IRL fraktsiooni 10.01.2017 koosoleku protokoll nr 1-8.2/2017/1
 • KE fraktsiooni 12.01.2017 koosoleku protokoll nr 1-8.3/2017/1
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 16.01.2017 korraldus nr 2-3/2017/7 "Arvamuse andmine linnavolikogu määruse eelnõu „Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve" muudatusettepanekutele"
 • Põltsamaa Linnavolikogu 24.01.2017 istungi protokoll nr 1-1/2017/1

Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve

 • Linnavolikogu määruse eelnõu nr 1-4.1/2017/34 "Põltsamaa Linnavolikogu 24.01.2017 määruse nr 1 "Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve" muutmine"
 • Finantskomisjoni 20.02.2017 koosoleku protokoll nr 1-5.2/2017/2
 • Põltsamaa Linnavolikogu 28.02.2017 istungi protokoll nr 1-1/2017/2
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 06.03.2017 korraldus nr 2-3/2017/27 "Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve kinnitamine kontoklasside lõikes"

Põltsamaa linna 2017. aasta 1. lisaeelarve

 • Linnavolikogu määruse eelnõu nr 1-4.1/2017/175 "Põltsamaa linna 2017. aasta 1. lisaeelarve"
 • Finantskomisjoni 02.10.2017 koosoleku protokoll nr 1-5/2017/6
 • Põltsamaa Linnavolikogu 10.10.2017 istungi protokoll nr 1-1/2017/9
 • Põltsamaa Linnavalitsuse 23.10.2017 korraldus nr 2-3/2017/103 "Põltsamaa linna 2017. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine kontiklasside lõikes"

Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarve

Toimetaja: TIIA VAHTER