Eesti asend rahvusvahelises kommunikatsioonis: keskus ja perifeeria

 

Eesti, Soome ja Vene ajakirjanduse longituudiuuring näitab, et okupatsiooniaegse Eesti ajakirjanduse olevikukäsitlus erines Soome ja Vene kesksete väljaannete (Helsingin Sanomat, Pravda) lähenemisest ühiskonna kirjeldamisele märkimisväärselt. Seda ennekõike vaadetes kirjeldav/normatiivne ning keskus/perifeeria. Ettekanne arutleb, milliseid järeldusi saab sellise retrospektiivi põhjal teha tänase Eesti ajakirjanduse olukorra kohta. Samuti pakub ettekanne vastuseid küsimusele, milliste indikaatorite põhjal võiks arutleda tänase Eesti ajakirjanduse koha üle rahvusvahelise kommunikatsiooni kontekstis.

 

Andres Kõnno töötab analüütikuna meediamonitooringu ettevõttes BMMG, on samuti töötanud lektorina Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis (massikommunikatsiooni teooriate ajalugu, kultuurinähtuste analüüs).  Haridus: Ph.D. Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon 2016 (teema:

"Kommunikatsiooni modelleerimise võimalused ja rakendused longituudiuuringutes Eesti, Soome ja Vene 20. sajandi ajakirjanduse näitel"), M.A Tartu Ülikool, semiootika ja kulturoloogia 2003.