10.07.14
Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamise konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Teenuse osutamine toimub kliendi või tema esindaja suulise pöördumise alusel.
 
Sotsiaalnõustamise käigus antakse Põltsamaa linna elanikule  või perele informatsiooni pakutavatest sotsiaalteenustest ja –toetustest ning riiklikest teenustest ja toetustest.
 
Nõustamise eesmärgiks on esmalt aru saada inimese vajadustest ja mõista lahendamist vajavat probleemi, samuti näha olemasolevaid ressursse ja võimalusi, mis aitavad leida õige lahenduse. Abi osutamise eesmärk on saavutada inimese parem  toimetulek  igapäevaeluga. Et soovitud tulemus saavutada, on tarvis pakkuda kliendile niisugust abi, mida ta vajab ja mis talle sobib . Koostöös kliendiga tuleb  leida sobivad teenused või abivõimalused tema probleemi(de) lahendamiseks ja arengu soodustamiseks.
 
Pöörduda linnavalitsuse sotsiaalosakonda või helistada telefonil 776 8575, 776 8565.
 
Toimetaja: TIIA VAHTER