Fraktsioonid

21.04.17

Põltsamaa linna põhimääruse §-is 16 on sätestatud 

§ 16. Linnavolikogu fraktsioon

(1) Linnavolikogu fraktsiooni (edaspidi fraktsioon) võivad moodustada vähemalt kolm linnavolikogu liiget. Fraktsiooni nimel tegutseb fraktsiooni esimees või tema poolt volitatud fraktsiooni liige. Fraktsiooni esimehe äraolekul asendab teda fraktsiooni aseesimees või fraktsiooni liige.

(2) Fraktsiooni liikmeks või fraktsioonist välja saab astuda kirjaliku avalduse alusel. Linnavolikogu liige võib samaaegselt olla ainult ühe fraktsiooni liige. Sama erakonna või sama valimisliidu nimekirjast linnavolikogusse valitud linnavolikogu liikmed saavad moodustada ühe fraktsiooni.

(3) Fraktsioon registreeritakse linnavolikogu esimehele esitatud linnavolikogu liikmete kirjaliku avalduse, milles näidatakse fraktsiooni nimetus, liikmete nimed ja allkirjad, fraktsiooni esimees, aseesimees ja soovi korral muud andmed, alusel.

(4) Fraktsiooni tegevus algab tema registreerimisest linnavolikogu istungil. Vastav märge tehakse istungi protokolli. Muudatuste tegemine fraktsiooni koosseisus toimub fraktsiooni esimehe esitatud avalduse alusel lõikes 3 sätestatud korras.

(5) Fraktsiooni tegevuse lõpetamiseks esitavad fraktsiooni kuuluvad linnavolikogu liikmed vastava kirjaliku avalduse, millel on kõigi fraktsiooni kuuluvate linnavolikogu liikmete allkirjad. Avaldus edastatakse linnavolikogu esimehele, kes teeb selle teatavaks linnavolikogu istungil. Vastav märge tehakse istungi protokolli.

(6) Fraktsiooni tegevus loetakse lõpetatuks juhul, kui fraktsiooni jääb alla kolme linnavolikogu liikme. Vastav märge tehakse istungi protokolli.

(7) Linnavolikogu liikme volituste peatumisel või volituste ennetähtaegse lõppemise korral lõpeb samaaegselt fraktsiooni kuuluvus.

(8) Fraktsiooni liikme võib fraktsioonist välja arvata kõigi ülejäänud fraktsiooni liikmete ühisel otsusel, mis on nende kõigi poolt allkirjastatud. Vastav otsus edastatakse linnavolikogu esimehele, kes teeb selle teatavaks linnavolikogu istungil.

 

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit fraktsioon

esimees                    Guido Pook

aseesimees              Margus Ääremaa

liikmed                      Gilmar Krživets

                                 Anti Orav

                                 Marje Aigro                                  

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

esimees                   Raul Kirsel

aseesimees             Merle Mölder

liikmed                     Rutt Tänav

                                Margus Oro

                                Erika Sari

                                Marge Teras

                                Ulvi Punapart

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

esimees                   Margi Ein

aseesimees              Andres Vään

liige                          Elmo Krumm

 

Toimetaja: TIIA VAHTER