13.09.17

KUTSE

Põltsamaa Linnavolikogu VIII koosseisu 43. istung toimub teisipäeval, 19. septembril 2017 kell 15.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1.Tervisekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja ehitusnõunik Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein

2. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

Ettekandja abilinnapea/linnamajandusosakonna juhataja Aivar Aigro, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein

3. Mart Joosepi arupärimisele „Pindamistööd Põltsamaa linna tänavatel" vastamine

Ettekandja linnapea Jaan Aiaots

4. Mart Joosepi arupärimisele „Põltsamaa linnas Pajusi mnt rekonstrueerimine" vastamine

Ettekandja linnapea Jaan Aiaots

5. Mart Joosepi arupärimisele „Põltsamaa linnas Tartu mnt jalg- ja jalgrattatee ehitus lõigus Kingu tn – Põhja-Kaare tn" vastamine

Ettekandja linnapea Jaan Aiaots

 

(digitaalselt allkirjastatud)

Andres Vään

linnavolikogu esimees

15.08.17