KESK 5 KRUNDI ja LÄHIALA DETAILPLANEERING 2006-2007

20.02.14

Algatamisotsus - korraldus nr 353, 30.06.2006

 

Seletuskiri

 

Olemasolev olukord

 

Põhikaart

 

Tehnovõrgud

 

Kehtestamisotsus

Toimetaja: SIIM SILD
19.06.14

 

Põltsamaa Konsumi eskiisprojekt

 

Seletuskiri

Vaade 1

Vaade 2

Plaan 1

Plaan 2

Toimetaja: KERSTI VIGGOR