Komisjonid

21.04.17

Põltsamaa Linnavolikogu 12. novembri 2013 otsusega nr 2 moodustati linnavolikogule seadusega pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate eluvaldkondade küsimuste arutamiseks ja linnavolikogu otsuste ja määruste eelnõude menetlemiseks alalised komisjonid ning määrati nende tegevusvaldkonnad järgmiselt:

revisjonikomisjon - linnavalitsuse, linnavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla või linna vara kasutamise sihipärasuse kontrollimine ja hindamine ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine; huvide deklaratsioonide kontrollimine; jm küsimused

esimees               Guido Pook            

aseesimees         Ulvi Punapart

liige                      Elmo Krumm

 

haridus- ja kultuurikomisjon - hariduse, laste- ja noorsootöö, kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused

esimees              Raul Kirsel

aseesimees        Erika Sari

liikmed                Marge Teras, Markus Haamer, Elmo Krumm, Jaan Kutser, Margus Ääremaa

 

keskkonna-, heakorra-ja korrakaitsekomisjon - keskkonnakaitse, keskkonnastrateegia, loodus-, elu- ja tehiskeskkonna seisundi hindamise, heakorra tagamise ja heakorra üle järelevalve teostamise, korrakaitse, sealhulgas avaliku korra, jm küsimused

esimees            Andres Vään         

aseesimees      Gilmar Krživets

liikmed              Kalev Pikver, Marek Luik, Kuldar Kipper, Koit Vaino, Ivo Saarela

 

sotsiaalkomisjon sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja –teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu, tööhõive jm küsimused

esimees            Merle Mölder

aseesimees      Marje Aigro

liikmed              Anne Kurvits, Meeli Unt, Kersti Juhandi, Kersti Puskar, Heli Palgi

 

finantskomisjon linnaeelarve ja maksuküsimused, linnavara valitsemise, kasutamise, käsutamise jm küsimused

esimees           Ulvi Punapart

aseesimees     Raul Kirsel

liikmed             Margus Oro, Ülle Rebane, Tiina Aas, Margus Ääremaa

 

arengu- ja ettevõtluskomisjon - linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse, linnaarengu, jm küsimused

esimees          Margi Ein

aseesimees    Rutt Tänav

liikmed            Vitali Goroško, Ulvar Lutter, Toivo Tõnson, Anti Orav, Mart Joosep

Toimetaja: TIIA VAHTER