19.07.17

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Jõgeva maavanema 18.07.2017 korraldus nr 1-1/2017/177 "Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukoha määramine"

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU OTSUSED

PÕLTSAMAA LINNAVALITSUSE MÄÄRUS

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU OTSUSED

PÕLTSAMAA VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

PAJUSI VALLAVOLIKOGU OTSUSED

PAJUSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

PUURMANI VALLAVOLIKOGU OTSUSED

PUURMANI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

Toimetaja: TIIA VAHTER