9.02.17

 Laste ja perede komisjoni ülesanded on:

  • ettepanekute ja soovituste esitamine linnavalitsusele abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;
  • ettepanekute tegemine linnavalitsusele laste tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse ja hoolekande korraldamiseks;
  • ettepanekute tegemine linnavalitsusele sotsiaalhoolekandeteenuste määramiseks või muudatuste tegemiseks laste koduses kasvatamises ja järelevalves;
  • laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, vajadusel lapse enda arvamuse väljaselgitamine;
  • koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine; linnavalitsusele, koolile ja lapsevanematele ettepanekute tegemine ja arvamuse andmine lapse ja õpetaja vahelistele probleemidele koolikartuse ja koolikiusamise kohta;
  • ettepanekute tegemine alaealiste õigusrikkujate suhtes alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks.

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

 

Toimetaja: TIIA VAHTER