16.09.16

Põltsamaa linna lipp

Põltsamaa linna põhimääruses on sätestatud:

Linna lipp on roheline ristkülikukujuline kangas, mille keskel on kollane horisontaallaid, mis moodustab 1/7 lipu laiusest. Lipu normaalsuurus on 105x165 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ühikut.

Linna lipu etalonkujutist säilitab Põltsamaa Linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus). Linna lipu etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 05. septembril 1997.

Ametiasutuse hallatavate asutuste lipud ei tohi olla äravahetamiseni sarnased linna lipuga.

Kasutamiskõlbmatuks muutunud linna lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

Linna lipp heisatakse:

1) alaliselt ametiasutuse hoonel;
2) ajutiselt linna pidupäevadel ja avalikel üritustel.

Igaühel on õigus heisata ja kasutada linna lippu järgides linna põhimääruse sätteid ja head tava.

Linna lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

Kui linna lipp heisatakse koos Eesti lipuga ning rahvusvahelise organisatsiooni lipuga ja mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, Eesti maakonna, valla, linna või muu lipuga, paigutatakse linna lipp või muu lipp Eesti lipust ja rahvusvahelise organisatsiooni lipust lipurivi tagant vaadatuna vasakule. Maapinnast tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest. Heisatud linna lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

Linna lippu laualipuna kasutatakse linnavolikogu ja linnavalitsuse istungitel.

Linna lipu kasutamine linna põhimääruses sätestamata juhtudel toimub linnavalitsuse loal.

Loe lisaks Eesti lipust Riigikantselei veebilehelt

 

Toimetaja: TIIA VAHTER