11.07.14

 

Põltsamaa linna logo on registreeritud kaubamärgina 18. mail 2011. Kaubamärgitunnistuse number on 48349. Linna logo kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Hinna vähendamise, suurendamise või tasu mittevõtmise otsustab igal konkreetsel juhul linnavalitsus. 

Põltsamaa logo tuntus ja väärtus kujuneb välja sõltuvalt sellest, mil moel logo kasutama hakatakse. Logo loojate soov on olnud teha logo kasutamine võimalikult lihtsaks. Seetõttu ei olegi logo kasutajatel tarvis sõlmida litsentsilepingut ega taotleda kooskõlastust logo kasutamiseks. Küll aga tutvuge enne logo kasutamist logo kasutamise tingimuste, logo ideestiku ning kasutusjuhendiga.

 

Logo kasutamise tingimused

Põltsamaa logo kui kaubamärgi (edaspidi Märk) omanik Põltsamaa Linnavalitsus annab kaubamärgi kasutajale loa logo tasuta kasutada järgmistel tingimustel:

  1. Kasutaja kohustub logo kasutamisel järgima Logo kasutusjuhendit.
  2. Kasutaja kohustub hoidma ja tugevdama Märgi mainet ning hoiduma Märgile omistatud ideestiku kahjustamisest.
  3. Kasutaja kohustub saatma Põltsamaa Linnavalitsusse Märgi kasutamise näidised e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või postiaadressil Põltsamaa Linnavalitsus, Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa.

Logo ideestik

  Põltsamaa vapi ja lipu kasutamist reguleerib linna põhimäärus. Selle järgi on vapp ja lipp võimuorgani ametlikud sümbolid. Põltsamaal polnud seni käiku läinud logo, mis kannaks linna identiteeti mitteametlikumates olukordades. Seetõttu loodigi linnale logo.

 

-   Logo loodi selleks, et suurendada Põltsamaa tuntust atraktiivse elukeskkonna, turismilinna ning investeeringute sihtkohana, ühtlasi liita kohalikku kogukonda.

 

-   Märk on mõeldud kasutamiseks "vabavarana" kõigile organisatsioonidele, kes tegutsevad Põltsamaal või on Põltsamaaga seotud. Märk toimib nii geograafilise tähisena viidates Põltsamaa linnale kui ka mõttelise tähisena viidates siinsele kultuuripärandile.

 

-   Märgi tuntus, tähendusväli ja maine kasvavad välja Märgi kasutamise praktikast. Märgi loojad näevad Märgi kasutamist eelkõige avalikkusele ja laiemale üldsusele suunatud ettevõtmistes, kultuuri-, spordi-, meelelahutus- ja muude ürituste korraldamisel, turismi vallas, Põltsamaaga seotud prestiižitoodete, suveniirideks ja meeneteks sobivate toodete jms puhul, mil Märgi kasutamisel ollakse ühtlasi uhked Põltsamaa üle.

 

-   Sihtrühmad, kelle seas Märgile tuntuse saavutamine oluline, ning sõnumid neile:

  • Põltsamaa linna elanikud – Põltsamaal on hea elada, põltsamaalastel on põhjust uhkust tunda oma kodulinna üle
  • Külalised (sise- ja välisturistid) – Põltsamaa on atraktiivne sihtkoht
  • Elustiili-rände planeerijad (potentsiaalsed Põltsamaale kolijad) – Põltsamaa on head elukvaliteeti pakkuv koht koduks
  • Ettevõtjad, investorid – Põltsamaa pakub head ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonda

 

-   Põltsamaa logo soovitud kuvand: arenev, uuenduslik, turvaline, sügavate juurtega, loov, perekeskne.

 

  Logo viitab Põltsamaa kirevale ajaloole, rikkale kultuuripärandile ning idüllilisele linnakeskkonnale. Logo kaasaegne käekiri viitab arengule.

 

-   Märk tervikuna kujutab krooni. Huvitav tõik Põltsamaa ajaloost on kahtlemata lühike periood, mil Põltsamaa oli residentsiks Liivimaa kuningale Magnusele. Kroonisümbolid on lisaks kaunistanud paljude Põltsamaa lossis elanud ja linna oma jälgi jätnud aadlike perekonnavappe. Kroon on armastatud sümbol Põltsamaal ka täna. Krooni leiab 1997. aastal loodud linna vapilt, sildadelt, sissesõiduteede kaunistustelt ja mujalt.

 

  Logost võib veel välja lugeda roosi koos roheliste lehtedega ning jõe. See pool logost räägib võluvast rohelisest väikelinnast, mille märksõnadeks on roosid, jõgi, sillad, pargid, kaunis haljastus. Nii nagu paljude ajalooliste linnade identiteedi lahutamatuks osaks on neid läbivad jõed -- Pariis ja Seine, Viin ja Doonau, Tartu ja Emajõgi -- niisamuti on Põltsamaa jõel olnud eriline roll linna tekke- ja kujunemisloos. Linna ja jõe kokkukuuluvusest räägib ka nende ühine nimi.

 

-   Sinine toon logos on valitud sama, mis Eesti lipul. Sellega viitab logo Põltsamaa olulisele kohale Eesti ärkamisajal. Esimene Eesti lipp, mis pühitseti Otepää kiriklas, õmmeldi Põltsamaal. Põltsamaalt olid pärit Eesti Üliõpilasseltsi algatajad. Eesti Aleksandrikooli liikumine päädis kooli rajamisega Põltsamaa külje alla. Põltsamaalt on pärit oluline rahvusliku liikumise tegelane Karl August Hermann.

 

Logo failid

JPG formaadis:  värviline   I   värviline logo valge kirjaga mustal taustal 
GIF formaadis:  värviline   I   must   I   valge   I   värviline valge kirjaga taustata
Kujundajatele:  logo AI formaadis   I   logod PDF formaadis

 

Toimetaja: SIIM SILD