9.02.17

Lõunatoidu toetus

Põltsamaa linna eelarvest makstakse koolilõuna ja lasteaiatoidu toetust lapsele ja õpilasele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa linn.

Lasteaia lõunatoidu toetust makstakse Põltsamaa Lasteaias Tõruke ja Lasteaias MARI käivatele lastele.

Kooli lõunatoidu toetust makstakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi astmes õppivatele õpilastele.

Lasteaia lõunatoidu toetuse määr on 0,32 eurot päevas.

Gümnaasiumi lõunatoidu toetuse määr on 0,78 eurot päevas.

Toetus eraldatakse lasteaiale ja gümnaasiumile igakuiselt vastavalt lõunatoitu söönud laste ja õpilaste arvule.

Lõunatoidu toetuse maksmise kord Põltsamaa linnas

 

Toimetaja: TIIA VAHTER