16.09.16

Maamaks tuleneb kehtestatud maamaksumäärast ja maa maksustamishinnast. Maksustamishind sõltub maa väärtusest konkreetses hinna- või viljakusstsoonis ning maksustatava maatüki iseloomust (suurus, sihtotstarve, kõlvikuline jaotus).

Maamaksumääraks Põltsamaa linnas on Põltsamaa Linnavolikogu 18. detsembri 2012 määrusega nr 72 alates 2013. aasta 1. jaanuarist kehtestatud 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on kehtestatud 2% maa maksustamishinnast aastas.

Maa maksustamishinnad on arvutatud 2001. aastal kehtima hakanud maa korralise hindamise tulemuste alusel. Tasumisele kuuluva maamaksu summa arvutab ja maksuteate väljastab Maksu- ja Tolliamet.

Maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal.

  • Maksu- ja Tolliamet maamaksust   >>>
  • Rahandusministeerium kodualusest maamaksusoodustusest   >>>
  • Maamaksuseadus
Toimetaja: TIIA VAHTER