„Must auk" eesti ajakirjandusloos: tundmatu Ado Grenzstein

 

Grenzsteini saab pidada ajakirjandusgeeniuseks omas ajas, paraku on seda meest seatud igasuguste kurjade plaanide peameheks. Mis võis peituda omaaegse avaliku elu intriigide taga? Grenzsteini nurkasurumisele on näiteks kaasa aidanud tema tihti liiga varakult esitatud ideed, mille võtsid üle järgmised põlvkonnad, kes aga tahtsid olla nende esimesed "maaletoojad". Sama juhtus Grenzsteini juhitud organisatsioonidega, mille võtsid üle isikud, kes ei soovinud näidata Grenzsteini teeneid ei karskus- ega põlluseltsides või konkreetsetes teadusvaldkondades (majandusgeograafia, keeleteadus). Et Grenzsteini Oleviku eeskuju ja tähendus oli omal ajal suur, on Grenzstein vaja meie ajakirjandusloo üldpilti tagasi tuua, püüda tema tegevust ja sihte paremini mõista. Ettekandes toetun erinevatele mälestustele ja uurimustele, samuti Grenzsteini enda tekstidele.

 

Anu Pallas, Eesti ajakirjanduse teadur (0,2), kogunud teiste jooksvate ülesannete kõrvalt varasemate ajakirjanike elulugusid, nüüdseks Tartu Ülikooliga töiselt seotud 15 aastat. Varem töötas Anu Pallas mõnda aega ajakirjanikuna Hiiumaal, kus kasvasid ka ta neli toredat last. Grenzstein on olnud ta era- või erihuvi, tulenevalt Oleviku teedrajavast rollist meie ajakirjanduse ajaloos.

Ado Grenzsteini teemadega puutus lähemalt kokku siis, kui sattus tänu Kirjandusmuuseumi (Vello Paatsi) grandile uurima karskustegelast Jüri Tilka (töötas Olevikus 1892-98, lehe vastutav toimetaja 1894–1903) ning avastas, et pisitasa olid uurijad hakanud tegema Grenzsteinile kui "suurele venestajale" mööndusi. Siis soovis ajakiri Keel ja Kirjandus Anu Pallaselt arvustust Ado Grenzsteini artiklite kogumikule "Eesti haridus" (Ilmamaa 2012) ning pärast seda on tal tulnud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse palvel hakata kommenteerima Tuglase uurimust "Ado Grenzsteini lahkumine", mille teine, kommenteeritud trükk ilmub loodetavasti käesoleva aasta lõpus. Kommenteerimise ja "müütide murdmise" kõrvale on kogunenud ohtrasti põnevat materjali, mida Anu Pallas kuulajatele tutvustab.