14.03.17

Puudega isiku parkimiskaart

Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Põltsamaa Linnavalitsuse sotsiaalosakonnas. Täpsem informatsioon telefonil 776 8575 või 776 5865.

 

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • arsti teatis (v.a tööealised isikud);
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm.

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

 

Parkimiskaart antakse isikule tasuta.

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010.a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

 

Täiendav informatsioon: Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Toimetaja: TIIA VAHTER