7.03.16

Põltsamaa Varahalduse OÜ (põhikiri)

Registrikood             10985184

Aadress                     Pärna tn 1, Põltsamaa 48105

Telefon                       776 2260

E-post                        info@poltsamaavh.ee

Koduleht                    www.poltsamaavh.ee

Aktsiakapital             miinimumkapital on 225 000 eurot ja maksimumkapital 900 000 eurot

Linna osalus            100%

Juhatuse liikmed: Taavi Aas, Jüri Männiksaar, Terje Trei

Juhatuse liige: Eda Joosep

 

Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevuse eesmärk on veevarustuse, heitvee- ja sademevete ärajuhtimise teenuse osutamine füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

 

Asutatud Põltsamaa Linnavolikogu 25.02.2003 määrusega nr 21. Esmakanne registrisse tehtud 11.11.2003.

 

Toimetaja: TIIA VAHTER