Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades

 

Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Rahvatervis" projekt „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades"

Projekti eesmärgiks on vähendada linna territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele.

Projekti tegevused viidi ellu tegevuskava alusel, mis sisaldas alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise järelevalve korraldamist, kohalike elanike kaasamist ja teavitustööd, süsteemset uimastiennetust koolides ning laste ja noorte huvihariduse võimaluste kaardistamist. Lepingu alusel elluviidud tegevuste kulud hüvitati linna poolt esitatava arve, tegevusaruande, finantsaruande ja kuludokumentide koopiate alusel, kogumaksumusega kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

Projekti periood 11.12.2014 - 31.03.2016.