26.11.15

Reklaamimaksu deklaratsioon

Põltsamaa Linnavolikogu 16.06.2009 määruse nr 90 "Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks"  § 17 alusel on maksumaksja on kohustatud esitama linnavalitsusele nõuetekohase deklaratsiooni hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

Deklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus deklaratsioon.

Reklaamimaksu deklaratsioon

Lisainfo majandusnõunik Maimu Kelder, tel 776 8564, 516 2337, maimu@poltsamaa.ee

 

Toimetaja: TIIA VAHTER