20.06.17

Põltsamaa linna tänavaid hooldab riigihankelepingu alusel Eesti Keskkonnateenused AS, registrikood 10277820, Artelli tn 15, 10621 Tallinn.

 

Põltsamaa Linnavolikogu 14.06.2015 otsuse nr 1-3/2016/31 alusel sõlmiti leping Põltsamaa linna tänavate aastaringseks hoolduseks ajavahemikuks 1. juuli 2016 kuni 30. juuni 2021 maksumusega 591 924,31 eurot. 

 

Põltsamaa linna tänavate hoolduse kvaliteedi tagamiseks on avatud ööpäevaringse valve- ja dispetšerteenus numbril  +372 507 6908.

 

Teede ja tänavate hoolduse ja lepinguga seonduvate küsimuste osas on tellija esindajaks abilinnapea/linnamajandusosakonna juhataja Aivar Aigro, kelle kontaktandmed on:

  • telefon: +372 5918 0191
  • e-post: aivar@poltsamaa.ee

 

Töövõtja esindajaks lepingu täitmisel on Toivo Liivak, kelle kontaktandmed on:

 

Toimetaja: TIIA VAHTER