Aukodanikud ja teenetemärgi kavalerid

16.09.16

Põltsamaa linna aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Põltsamaa linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.

Aukodaniku nimetuse andmise otsustab linnavolikogu ajutise komisjoni poolt tehtud ettepanekute põhjal.

Taotlus esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga "aukodanik" linnavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks.

Põltsamaa linna teenetemärk antakse üksikisikule Põltsamaa linnale osutatud eriliste teenete eest.

Teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu ajutise komisjoni poolt tehtud ettepanekute põhjal.

 

Taotlus esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga "teenetemärgi kandidaat" linnavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks. 

Põltsamaa linna tunnustuste avaldamise kord

Toimetaja: TIIA VAHTER