« Tagasi

2014. aasta eelarvest toetuse saamine mittetulundus-, kultuuri-, noorsoo- ja sporditegevuseks ning ürituste korraldamiseks

Põltsamaa Linnvalitsuse haldusalasse mittekuuluvatel asutustel ja organisatsioonidel on võimalik esitada taotlusi linna 2014. aasta eelarvest toetuse saamiseks mittetulundus-, kultuuri-, noorsoo- ja sporditegevuseks ning ürituste korraldamiseks.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2013.a.

Toetuse taotlemisel põhitegevuseks on vaja lisaks taotlusele esitada

  • mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardi koopia (esmakordsel taotlemisel);
  • põhikiri (esmakordsel taotlemisel);
  • liikmete nimekiri.

 

Toetuse taotlemisel üritusteks ja programmideks on vaja esitada:

  • andmed taotleja kohta;
  • projekti lühike kirjeldus;
  • projekti eelarve.

 

Toetuse taotlemise blankett ja toetuse andmise kord on avaldatud linna koduleheküljel www.poltsamaa.ee

 

Info: haridus-ja kultuurinõunik Anželika Valdre, tel 776 8579, 5853 8388