« Tagasi

Algatatud planeeringute avalik arutelu

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2b ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduste ja läheseisukohtade tutvustamise avalik arutelu toimub 04.11.2013 algusega kell 15:00 Lossi tn 9 Põltsamaa Linnavalitsuses linnapea kabinetis.

 


Teave detailplaneeringute kohta Põltsamaa Linnavalitsusest, tel 7768567,
info@poltsamaa.ee , www.poltsamaa.ee «Detailplaneeringud».