Alla 16-aastaste alaealiste öise liikumispiirangu ajutine lühendamine

Põltsamaa Linnavalitsuse 29.12.2016 korralduse nr 2-372016/ 194 alusel lubatakse alla 16-aastastel alaealistel viibida ilma täiskasvanud saatjata Põltsamaa linna haldusterritooriumil 31. detsembril 2016 kella 23.00-24.00 ja 1. jaanuaril 2017 kella 00.00–00.20 seoses aastavahetusega.