Avalik konkurss Põltsamaa Ühisgümnaasiumi puhvetiruumi rendile andmiseks.

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM

Avalik konkurss puhvetiruumi rendile andmiseks.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium kuulutab välja konkursi, mille eesmärgiks on sõlmida leping  puhveti pidamiseks ja  selleks vajalike  ruumide rendile andmiseks.

Renditav pind  (20 m2) asub aadressil Veski tänav 5, Põltsamaa  linn.

Pakkumuses  esitada renditava pinna eeldatav maksumus kuus, millele lisanduvad kommunaalkulud.

Pakkumuses näidata ära  pakutava kauba miinimumsortiment.

Täiendav informatsioon Hannes Sarap 5149867; e-post hannes.sarap@poltsamaa.edu.ee

Pakkumus esitada hiljemalt 14.09.2016 kell 17.00 e-posti aadressile hannes.sarap@poltsamaa.edu.ee digitaalselt allkirjastatult.

Põltsamaa Ühisgümnaasium jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.