« Tagasi

Eelteade ehitustööde alustamise kohta objektil „Jõgeva maakonna liiklusohtlike kohtade (Adavere, Esku) likvideerimine“

Adavere tunnel ja kergliiklustee

Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 156,2-159,3 asuva Adavere jalakäijate tunneli ja kergliiklustee ehitus.

Adavere alevikus on 2011.aasta seisuga 567 elanikku. Vasakul pool teed asub Adavere kool ning tööstusala, samuti kauplus ja tankla ning paremal pool teed asub kogu elamurajoon. Põhiline jalakäijate liikumismarsruut on elamuala ja kooli vahel läbi mõisapargi riigiteele, kus on reguleerimata ülekäigurada. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus oli 2015. aastal selles lõigus 7090 autot ööpäevas, millest raskeliiklus moodustas ca 17 %.

Eesmärk on riigimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Adaveret läbival lõigul piirkiiruse tõstmine kuni 70km/h ning jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taseme tõstmine.

Vastavalt ehitajaga sõlmitud lepingule alustatakse töödega 5. mail 2016.  Tööd algavad Adavere mõisa pargis puude langetamise ja puude võrade piiramisega.  9. mail alustatakse jalgtee tunneli sademeveetrassi ehitustöödega ja 16.mail tee-ehituslike töödega. Adavere lõigu ehitustööd on planeeritud lõpetada augustis 2016.

Teetööde käigus toimub olemasoleva sõidutee asfaltkatte tasafreesimine, laienduste ehitamine, kogu lõigule uue asfaltbetoonkatte paigaldamine, jalg- ja jalgrattatee ehitamine, tänavavalgustuse uuendamine ja laiendamine, jalgtee tunneli ja bussipeatuste rajamine ning uute ja täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

Ehituse ajal on vajalik liikluse ümbersuunamine 35 päevaks. Alates 6. juunist kuni 11. juulini on liiklus Adavere vahelisel   lõigul suletud ja liiklus on suunatud ümbersõiduks Adavere aleviku Aia ja Pargi tänavale. Ümbersõidu pikkus on 340 meetrit ja teekond pikeneb 80 meetrit. Tänu ümbersõidule saavad liiklejad sujuvalt ilma seisakuteta liigelda ega pea ehitusobjekti läbima. Ümbersõidu korraldamiseks on paigaldatud liiklejaid juhendavad viidad.

Esku jalg- ja jalgrattatee

Sama lepingu raames toimuvad ehitustööd ka teisel Põltsamaa vallas asuval objektil, milleks on Esku jalg- ja jalgrattatee ehitus. Tugimaanteel nr 38 Põltsamaa-Võhma km 7,55 kuni 7,70 asuval lõigul Esku külas. Eesmärk on  tõsta liiklusohutuse taset eraldades jalakäijate ja jalgratturite liikluse autoliiklusest jalg- ja jalgrattatee ehitamisega. Tööde teostamine toimub 23.maist kuni 17. juunini.

Mõlema objekti projekteerija oli Novarc Group AS. Ehitustööde teostaja on GRK Infra AS, omanikujärelvalvet objektil teostab Infragate Eesti AS.  Ehitamise maksumus on 1 184 922, ehitust rahastab Maanteeamet riigieelarvest.