« Tagasi

Elanike küsitluse tulemused

25. ja 27. novembril 2016 toimunud elanike küsitluse tulemused:

Küsitlusest osavõtjate nimekirja kantud isikud         3593

Küsitluses osalenud isikud (sedelitega)                      32

Elektroonilises küsitluses osalenud isikud                  80

Küsimusele ,,Kas toetate Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" antud vastused:

,,JAH"                                                                       103

,,EI"                                                                          9