« Tagasi

Keskkonnateadlikkuse tõstmine - jäätmete põletamine lõkkes

Keskkonnaministeerium saatis kohalikele omavalitsustele 11.04.2016 kirja nr 9-2/16/3319, milles pöördus omavalitsuste poole üleskutsega anda panus elanike teadlikkuse tõstmisse jäätmete lõkkes põletamise ohtudest.

Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda ja ka inimeste endi tervist kahjustav.

Keskkonnaministeerium on loonud kodulehe www.lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada.