« Tagasi

Kohanime muutmise korralduse eelnõu on avalikustatud kuni 29.06.2016

Põltsamaa Linnavolikogu 21.05.2013 määruse nr 83 "Põltsamaa linna kohanimede määramise kord"  § 4 alusel Põltsamaa Linnavalitsus (ametiasutus) avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne haldusakti vastuvõtmist linna ametlikul kodulehel, väljapanekuga linnavalitsuses ning kohaliku levikuga ajalehes.

Põltsamaa Linnavalitsuse 10.06.2016 korraldusega nr 2-4.2/2016/169 "Keskringi kohanime muutmine" määratakse Põltsamaa linnas asuvale Keskringi liikluspinnale uueks kohanimeks Silla tänav ning pikendatakse sellega olemasoleva Silla tänava kulgu vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa 1) ja muudetakse Silla tänava liikluspinna ruumikuju vastavalt lisatud asendiskeemile (lisa 2).

Põltsamaa Linnavalitsuse 10.06.2016 korralduse eelnõule nr 2-4.2/2016/169 "Keskringi kohanime muutmine" on võimalik esitada arvamusi 29. juunini (k.a) 2016.