Lasteaia MARI arengukava projekti 2017-2021 avalikustamine 15.-29.03.2017

Põltsamaa Linnavalitsus otsustas 13. märtsil 2017 suunata Lasteaia MARI arengukava 2017-2021 projekti avalikustamisele.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute esitamise ajaks määrati 15. – 29. märts 2017.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna koduleht www.poltsamaa.ee, Lasteaia MARI koduleht www.marilasteaed.edu.ee ning Põltsamaa Raamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel (15.03.-29.03.2017) esitada Põltsamaa Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa.

Avalik arutelu toimub 28. märtsil 2017 kell 14.00 Lasteaias MARI (Pärna tn 3, Põltsamaa).