Linnavolikogu nimetas aukodaniku ja teenetemärgi kavalerid

Põltsamaa Linnavolikogu 12.12.2016 otsusega nr 1-3/2016/49 nimetati 2017. aastal Põltsamaa linna aukodanikuks Margi Ein ja Põltsamaa linna teenetemärgi kavaleriks Aino Vagur ja Ethel Hakkaja.

Aukodanikule ja teenetemärgi kavaleridele märkide üleandmine toimub Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulikul õhtul.