« Tagasi

PÄÄSTEAMET 28.10.2013

PÄÄSTEAMET
28.10.2013

 

Päästeamet: Tugeva tuulega püsige toas


Päästeamet soovitab väljas liikumist vältida ning tervist või elu ohustavatest olukordadest teavitada hädaabinumbril 112.

Kriisiolukorras pakub abi
Kaitseliidu Põltsamaa Üksikkompanii pealik Enno Ottis
Telefon 5553 6607


Ilmajaama andmetel tugevneb täna õhtul lääne poolt alates tugev tuul, mis jõuab Lääne-Eesti saartele öösel kella 2 ajal ning rannikule hommikul kella 5 ajal. Torm peaks vaibuma kolmapäeva keskpäeval. Tuule puhangud ulatuvad 35 meetrini sekundis, tuule keskmiseks kiiruseks on prognoositud ca 22 m/s, mis on korralik torm, aga ei midagi katastroofilist. Tormiga ei kaasne merevee taseme tõusu, seega üleujutusi ja temperatuuri langemist.
Seoses tormiohuga soovitab Päästeamet püsida siseruumides ning sulgeda uksed ja aknad. Viige varju alla või kinnitage kõik lahtised esemed. Valmistuge ajutisteks elektrikatkestusteks, varuge patareisid lampidele ja raadiole. Lisaks laadige täis mobiiltelefonide akud, kuna maaliinid võivad samuti katkeda. Varuge joogivett ja parkige sõidukid lagedamale väljale.
Hädaabi saamiseks ning otsest ohtu kujutavatest purustustest teatage hädaabinumbril 112. Tormikahjudest tekkinud probleemide lahendamiseks võite pöörduda kohalike vabatahtlike päästjate poole. Vabatahtlik pääste on kaasatud 112 süsteemi ja valmis tormi ajal otsekohe reageerima.
Kindlasti ei soovita me inimestel ise saega teid vabastama hakata, kuna ilma kogemuse ja erialaste teadmisteta võib see olla ohtlik. Tormimurd võib olla pingesse jäänud ja saega valesti tegutsemine võib inimest vigastada.
Elektrilevi hinnangul on suurim elektrikatkestuste oht on Lääne-Eestis, saartel ja vähemal määral Põhja-Eesti rannikualadel. Rikkebrigaadid on kõrgendatud valmisolekus, et likvideerida rikked esimesel võimalusel. Elektrikatkestustest ja katkenud liinidest andke teada Elektrilevile. Maas vedelevat või katkenud elektriliini märgates helistage kohe Elektrilevi rikketelefonil või hädaabinumbril. Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 10 meetri raadiuses.
Infot tormi tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel saate maanteeinfo numbrilt 1510, samale numbrile võite teada anda ka teele langenud puudest, mis liiklust oluliselt ei takista.
Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.


Teate edastas
Arne Kailas
Päästeameti pressiesindaja
Mob +372 5305 9021

Päästeameti valvepressiesindaja +372 525 2112