Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 2017-2022 projekti avalikustamine 22.11.-06.12.2016

Põltsamaa Linnavalitsus otsustas 21. novembril 2016 suunata Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 2017-2022 projekti avalikustamisele.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute esitamise ajaks määrati 22. november – 6. detsember 2016.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna koduleht www.poltsamaa.ee , Põltsamaa Lasteaia Tõruke koduleht www.tammetoruke.ee ning Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel (22.11.-06.12.2016) esitada Põltsamaa Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee  või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa.

Avalik arutelu toimub 7. detsembril 2016 kell 14.00 Põltsamaa Lasteaias Tõruke (Lembitu tn 1, Põltsamaa).