« Tagasi

Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2015–2019 muutmine

Põltsamaa Linnavolikogu otsustas 14. juunil 2016 algatada Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2015–2019 muutmise.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute esitamise ajaks määrati 10. august kuni 25. august 2016.                                  

Muudatusettepanekud esitada kirjalikult hiljemalt 25. augustil 2016 aadressil Lossi 9, Põltsamaa või  info@poltsamaa.ee

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna koduleht www.poltsamaa.ee ning Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Avalik arutelu toimub 25. augustil 2016 kell 17.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses (Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa).

 

Eelarvestrateegia tabel 2016-2020

Eelarvestrateegia tabel 2016-2020 Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti tabel