« Tagasi

Põltsamaa linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 projekti avalikustamine

Põltsamaa Linnavolikogu otsustas 14. juunil 2016 suunata avalikustamisele Põltsamaa linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 projekti.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute esitamise ajaks määrati 15. august kuni 28. august 2016.                               

Muudatusettepanekud esitada kirjalikult hiljemalt 28. augustil 2016 aadressil Lossi 9, Põltsamaa või  info@poltsamaa.ee

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna koduleht www.poltsamaa.ee ning Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Avalik arutelu toimub 24. augustil 2016 kell 17.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses (Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa).