Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 31 kinnistu võõrandamine kirjalikul enampakkumisel

Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 31 kinnistu võõrandamine kirjalikul enampakkumisel

Põltsamaa linnavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Jõgeva mnt 31 kinnistu (katastritunnus 61701:004:1060), suurusega 4734 m2 ja maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamise alghind on 20 640 eurot.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nimi ja elukoht ja asukoht ning isikukood või registrikood;

2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4. sõnadega väljendatud pakkumuse summa;

5. esindaja volitusi tõendav dokument;

6. pakkumusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Kinnistuga saab tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 eelkokkuleppel Põltsamaa Linnavalitsusega.

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 08.09.2016 kella 13.00ks Põltsamaa linna, Lossi tn 9, Põltsamaa Linnavalitsusse märkega „Enampakkumine, objekti nimi" ning „mitte avada enne 08.09.2016 kell 14.00".

Enampakkumisel osalemise osavõtutasu on 100 eurot ja tagatisraha 1032 eurot (5% alghinnast), mis tasuda Põltsamaa Linnavalitsuse arveldusarvele EE522200001120094050 Swedbank AS või EE171010152000462007  AS SEB Pank märgusõnaks „Jõgeva mnt 31 kinnistu enampakkumine".

Enampakkumise ümbrikud avatakse 08.09.2016 kell 14.00 Põltsamaa Linnavalitsuses, aadressil Lossi 9, Põltsamaa.