Põltsamaa Linnavalitsus otsib õigusnõunikku

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

 • õigusnõuniku töö eesmärgiks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevuse põhiprotsessidega seotud juriidilisi probleeme, osutada juriidilist abi ametiasutuse teenistujatele, linnavalitsuse ja -volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele, esindada ametiasutust õigusalastes küsimustes, osaleda linna õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel;
 • linnavolikogu, linnavolikogu eestseisuse ja linnavolikogu esimehe tehniline ja organisatsiooniline teenindamine.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on õigusnõuniku ametijuhendis Põltsamaa linna kodulehel 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • juriidiline kõrgharidus;
 • Eesti Vabariigi ja Põltsamaa linna õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • arvutikasutamisoskus;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • suhtlemisoskus, otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus ja täpsus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • inglise keele oskus kesktasemel;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • vähemalt 2-aastane juristina töötamise kogemus;
 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pakume:

 • põhipalka 1195 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • võimalusi enesearenguks ja –teostuseks;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töövahendeid ja –tingimusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • töökohta Eestimaa keskel.

Tööle asumise aeg:

 • november 2016.

Esitatavad dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadil palume esitada nõutavad dokumendid hiljemalt 26. oktoobriks 2016 aadressil Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa linn, Jõgevamaa märgusõnaga „Õigusnõunik" või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee. Täpsem info telefonil linnapealt Jaan Aiaotsalt tel 505 6175.