« Tagasi

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2017-2022 projekti avalikustamine 22.11.-06.12.2016

Põltsamaa Linnavalitsus otsustas 21. novembril 2016 suunata Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2017-2022 projekti avalikustamisele.

Avaliku väljapaneku kestuseks ja muudatusettepanekute esitamise ajaks määrati 22. november – 6. detsember 2016.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna koduleht www.poltsamaa.ee, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koduleht www.poltsamaa.edu.ee ning Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugemissaal (Veski tn 3, Põltsamaa).

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel (22.11.-06.12.2016) esitada Põltsamaa Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee  või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa.

Avalik arutelu toimub 7. detsembril 2016 kell 15.30 Põltsamaa Ühisgümnaasiumis (Veski tn 5, Põltsamaa).