PRESSITEADE! Küünalde põletamisel tuleb jälgida tuleohutust

Päästeamet

PRESSITEADE

1. detsember 2016

 

Küünalde põletamisel tuleb jälgida tuleohutust

 

Kätte jõudnud jõulukuu, kestev advendiaeg ja pikad pimedad õhtud tähendavad seda, et inimesed kaunistavad kodusid ning põletavad ka rohkem küünlaid. Selle juures ei tohi unustada tuleohutust, sest hooletus lahtise tule kasutamisel on üks suuremaid tulekahjude tekkepõhjuseid.

 

Käesoleva aasta esimese kümne kuuga on Eestis olnud 306 hoonetulekahju, mis said alguse lahtise tule kasutamisest. Sinna hulka kuuluvad ka küünaldest alguse saanud põlengud. 2015. aastal põhjustas hooletus lahtise tule kasutamisel 489 hoonetulekahju.

 

Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak osutab, et hooletusest tingitud tuleõnnetused on alati välditavad: „Pühadeks valmistudes ja oma kodusid kaunistades peab meeles pidama, et küünlad on oma ilust hoolimata tuleohtlikud. Kindlasti ei tohi küünalde ümber paigutada kaunistusi, pärgasid või muud sellist, mis võib kergesti süttida ning põlevad küünlad peavad olema stabiilsel ja tulekindlal alusel. Samuti ei ole tegelikult mõistlik põletada küünlaid jõulukuusel, vaid seal on need turvalisem asendada elektriküünaldega."

 

„Oma kodude tuleohutuse tagamiseks on kõige olulisem võimalikke ohte endale teadvustada ja nende üle järele mõelda. Kui me teame, kus ohud varitsevad, oskame me neid ka vältida ning juba juhtunud õnnetuse korral õigesti käituda. Kindlasti peab igas elamises olema ka töökorras suitsuandur. See annab kahjutulest varakult märku ning jätab inimestele piisavalt aega reageerida ja tuli kustutada või evakueeruda ja päästjad kutsuda," õpetab Nõlvak.

 

Õnnetuste vältimiseks tuleb meeles pidada:

 

  • põlevat küünalt ei tohi kunagi jätta täiskasvanu järelvalveta
  • küünlad tuleb paigutada nii, et lapsed või koduloomad neid mänguhoos ümber ei ajaks
  • enne kodust lahkumist või magama heitmist tuleb kontrollida, kas küünlad on kustutatud
  • küünlad tuleb asetada mittepõlevast materjalist alusele
  • küünlad peavad olema ohutus kauguses kergesti süttivatest esemetest, näiteks kardinatest
  • küünla ümber ei tohi paigutada pärgasid ega muid kaunistusi, mis võtavad kergesti tuld
  • teeküünlaid ei tohi mitmekaupa lähestikku süüdata, sest kõrge temperatuur võib parafiini süüdata
  • õueküünlaid tohib põletada ainult õues ning eemal kergesti süttivatest materjalidest

 

Oma kodu tuleohutust saad kontrollida aadressil www.kodutuleohutuks.ee või tellida kodunõustamise päästeala infotelefonilt 1524.

 

 

 

PÄÄSTEAMET

kommunikatsiooniosakond

 

Johannes Merilai

põhivaldkondade kommunikatsiooninõunik

 

mob: +372 5340 5794

 

Raua 2 | 10124 Tallinn | Eesti

www.paasteamet.ee

www.facebook.com/paasteamet