« Tagasi

PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusi võetakse vastu 29.07-12.08.2013.

Lp kohaliku omavalitsuse esindaja

* PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusi võetakse vastu 29.07-12.08.2013.


Juba sel kolmapäeval - 03. juulil koolitus Tartus

Koolituse peaeesmärk:
- tutvustada "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust"
- anda põgus ülevaade tähtsamatest rahastusallikatest, millest raha taotleda
- jagada olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis projekti läbimineku tõenäosust suurendavad.

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing, kes taotluse esitamise ajal peab olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.

10:00 Sissejuhatus
10:15 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse tutvustus ja taotlemistingimused (MAK meede 1.2).
11:00 Kohvipaus
11:15 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetustaotluste menetlemine ja hindamine.
12:00 Finantsmajanduse valdkonna nõuandetoodete tutvustus.
12:45 Lõunapaus
13:45 Millised võimalused on perioodil 2014-2020 toetuste taotlemisel?
14:30 Ettevõtja kogemused põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlemisel ja kogemused noore ettevõtjana põllumajanduses.
15:00 Kokkuvõtted, küsimustele vastamine

Valikuline
15:15 Kohvipaus
15:30 Fookusgrupp – oma ideele rahastusvõimaluste leidmine, tasuvuse ja mõttekuse analüüs
17:00 Fookusgruppide kokkuvõtted


Registreeri koolitusele - viimane võimalus! www.toetus.ee/pria-noortalunik


* Äriplaani- ja ettevõtluskoolitus Stardiedu alustab juba 8. august 2013

Sihtgrupp: Koolitus sobib Sulle, kui plaanid alustada ettevõtlusega või oled firma äsja loonud, Sul ei ole ettevõtluskogemust või soovid end taas teemadega kurssi viia. See on esimene hea ja reaalne samm oma äri suunas.

Ettevõtluskoolituse teravik on suunatud äriplaani kavandamisele ja koostamisele.

Lisaks saad põhiteadmised ettevõtlusest (turundus, finantsplaneerimine, raamatupidamine, maksundus, tööõigus, töötervishoid, juhtimine, juhi isiksuse omadused, projektijuhtimine, argumenteerimine jms) sellises mahus, mida vajab alustav ettevõtja.

Selle koolituse plussid analoogsete ees:
- Anname koolitusel individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteerime Sinu projektide ideid.
- Jagame oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest.
- Räägime mitte ainult edust, vaid ka suurtest ebaõnnestumistest, millest saad õppida.
- Meie spetsialistid analüüsivad äriplaane koolituse ajal ja kuni 3 nädalat pärast koolituse lõppu täiesti TASUTA!
- Boonusena testime Sinu projektiideid ning teeme põhjaliku analüüsi äriplaanile.

Kui koostad ettevõtluskoolituse raames äriplaani, sobib see esitamiseks:
- toetuste (nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Töötukassa)
- ja laenude (Kredex, pangad) taotlemisel
- planeerimistööriistaks ettevõttele endale.

Kui Sa veel ei tea, milline on Sinu headest ideedest parim, siis kursuse jooksul analüüsid neid põhjalikult ning omad ülevaadet, millised on parimad lahendused lisafinantseerimise poolest.

Kindlusta endale koht soodusajal ja vali sobiva mahuga koolitus

www.ettevotluskoolitus.ee/fb

* EAS stardi- ja kasvutoetuse kord muutus

Nõue selle kohta, et juhatuse liige ei või viimase 12 kuu jooksul olla olnud teise samas valdkonnas tegutseva ettevõtte juhatuses, pole alates 17. juunist enam jõus.

https://www.facebook.com/projektid/posts/596208633746930* Kui soovid toetust taotleda, pöördu julgelt meie poole, et aitaksime Sul välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võid võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236, 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.

Projektiekspert omab HTMi koolitusluba ning on Töötukassa koostööpartner.


Rohkem aktuaalseid projektikonkursse (nt Norra, KÜSK, EAS) http://blog.projektid.ee

Parimat
Markus A. Kõiv

juhataja


Projektiekspert OÜ

| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 ||http://koolitus.projektid.ee - projektikirjutamise koolituse materjal |