« Tagasi

Tasuta õigusabi Jõgeval 25. oktoobril 2013

§ ÕIGUSAPTEEK JÕGEVAL

 

25.oktoobril 2013.a. 11.00 - 14.00

 

JÕGEVA KULTUURIKESKUSES (AIA 6, JÕGEVA)

 

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele!

 

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

 

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo, pankrotihaldur - pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Jana Kitter, õigusnõunik – perekonnaõigus, võlaõigus, elatisnõuded;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused.

 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Eelregistreerimine ei ole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.

 

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.eevõi telefonilt 6313002, 6314466.