Teade! Kesk tn 3 projekteerimistingimuste väljastamine

Põltsamaa Linnavalitsus avalikustab 06.02.2017-16.02.2017 ehitusseadustiku § 27 kohaselt projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu Põltsamaa linnas Kesk tänav 3 teenindushoone laiendamiseks. Projekteerimistingimused muudavad Põltsamaa Linnavolikogu 22.08.2005 otsusega nr 136 kehtestatud Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneeringut.  Eelnõuga saab tutvuda Põltsamaa linna koduleheküljel www.poltsamaa.ee ja tööajal linnavalitsuses. Arvamused ja ettepanekud eelnõu kohta saata hiljemalt 16.02.2017 kirjalikult info@poltsamaa.ee või postiga Lossi 9, 48104 Põltsamaa.