Teisipäeval, 14. juunil heisatakse Eesti lipud leinalipuna

Teisipäeval, 14. juunil on Eestis lipu- ja üleriigiline leinapäev. Eesti lipu heiskavad leinalipuna kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalippe on oodatud heiskama ka kõik teised.

Ööl vastu 14. juunit 1941. aastal toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus viidi Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti neist umbes 6000 last, naist ja meest. Leinapäeval mälestatakse kõiki repressioonide ohvreid, kes on andnud oma elu vaba Eesti eest.

Leinalipuna heisatakse lipud hiljemalt kell 8.00 ja langetatakse kell 22.00.

Kui teie asutuse lipumastides on heisatud välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide lipud, palume teil asendada need leinalipuna heisatud Eesti lipuga. Riigiasutuste, maakondade ja omavalitsuste, samuti organisatsioonide ja ettevõtete lipud heisatakse koos Eesti lipuga leinalipuna. Lisan ka selgitava skeemi.

Leinalipp heisatakse lipumasti nõnda, et lipu alumine äär asuks masti keskel. Lipuvardaga leinalipu heiskamiseks kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 50 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu pikkust pidi kuni lipukanga alumise servani.

Lippude kasutamine leinapäeval

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust Riigikantseleiga

Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
tel 693 5683
mob 5326 8866
e-kiri gert.uiboaed@riigikantselei.ee