Tööinspektsiooni Põltsamaa nõustamisbüroo lõpetab tegevuse 1. aprillist 2017

Tööinspektsioon teavitas 31.03.2017 kirjaga Põltsamaa Linnavalitsust, et lõpetab nõustamisbüroo tegevuse Põltsamaal Lossi 47 asuva päevakeskuse ruumides alates 1. aprillist 2017.

Tööinspekstiooni nõustamiskontseptsiooni muudatus ei puuduta ainult Põltsamaa linna. Tööinspektsioon on saatnud sarnase sisuga teated ka teistele Eesti omavalitsustele, kus lõpetatakse nõustamisbüroo teenuse osutamine ja bürooruumi kasutamine samadel alustel.