« Tagasi

Ühinemislepingu eelnõu avalik väljapanek 31.10.-20.11.2016

Põltsamaa Linnavolikogu 18.10.2016 otsusega nr 1-3/2016/41 suunati avalikkusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostatud ühinemislepingu eelnõu koos lisadega.

Avalik väljapanek kestab 31. oktoobrist 20. novembrini 2016.

Avaliku väljapaneku kohad on Põltsamaa linna veebileht www.poltsamaa.ee ja Põltsamaa Linnavalitsus (Lossi tn 9, Põltsamaa).

Ühinemislepingu eelnõu kohta on õigus avalikustamise ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev on 21. november 2016. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Põltsamaa Linnavalitsusele kui ametiasutusele (postiaadress Lossi tn 9, Põltsamaa linn, 48104; e-posti aadress info@poltsamaa.ee . Ettepanekute ja vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi.